Intake

Er vindt altijd eerst een intake/kennismakingsgesprek plaats waarin wordt gekeken naar een stukje achtergrond van u, de reden van de afspraak en de mogelijke behandelmethodes en doelstellingen.

Aan de hand van dit gesprek wordt in overleg met uzelf de exacte invulling van de sessies/ consulten afgesproken.

Bij kinderen gebeurt deze intake/kennismaking in overleg met kind en ouders.

Ouderbegeleiding-en-opvoedingsondersteuning-webSessie/consult

De basis van de sessies/consulten is altijd een combinatie van gesprek en behandeling  om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie/klachten/problemen. Dit is mede om het zelfgenezend vermogen en het gewaar- en bewustwordingsproces te stimuleren, waardoor u zich weer goed en gezond voelt in ziel, lichaam en geest.

Met kinderen krijgen de sessies/consulten meer spelenderwijs vorm waarbij uitgegaan wordt van de eigen behoeftes/interesses en mogelijkheden van het kind. Het toepassen van de behandelingen aan de hand van de eigen belevingswereld van het kind, versterkt het effect van de behandelingen.

In overleg kan er soms tijdens gesprek of creatieve oefeningen gebruik gemaakt worden van camera om zo een beter inzicht te krijgen in het verloop van de innerlijke lichaamstaal en de gevolgen hiervan.

Duur

Kinderen t/m 16 ± 60 min.
Volwassenen ± 90 – 120 min.