23 maart 2024

Als kinderen en jongeren uit balans zijn laten zij dit zien door gedrag, psychische en fysieke problemen (en mogelijk stoornissen). Kinderen zijn altijd de laatste schakel in de ketting van generaties. Ervaringen als trauma, ziekte, dood, oorlog en depressie maar ook problemen in relatie, huwelijk of familie van eerdere generaties kunnen naar boven komen in het huidige gezin. Kinderen zullen vanwege loyaliteit aan hun systeem problemen over kunnen nemen, in hun onschuld nemen ze de last op zich van de persoon die hun zo lief is. Het komt ook voor, dat zij de nare of traumatische ervaringen van (groot)ouders herhalen. Ook dat maakt deel uit van ons diep gewortelde  verlangen om bij het (familie) systeem te behoren.

Een opstelling met het gezin kan veel duidelijkheid geven over de ontstane rollen en patronen in het gezin. Het kan kinderen helpen hun verhaal te vertellen, en te zien hoe zíj kijken naar hun situatie. Het kind en het gezin kan op een afstandje  anders kijken naar de eigen situatie, misschien kan het zelfs aangeven wat er zou moeten veranderen om de situatie te verbeteren. Een jonger kind zal er misschien meer een toneelstukje van maken, een ouder kind zal er ook bij kunnen uitleggen waarom hij papa en mama elk een andere kant op laat kijken. Zo kunnen meerdere kinderen uit hetzelfde gezin een ander beeld laten zien.

Voor die vragen, die je als ouder/gezin al lang bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op de een of andere manier niet heel veel verder mee komt, is het doen van opstellingen een efficiënte manier om nieuw inzicht te krijgen, de ware oorzaak van het probleem te achterhalen en de orde binnen het systeem te herstellen.

Deelnemen als representant levert zeer waardevolle ervaringen op en geeft vaak onverwacht antwoord op persoonlijke vragen.