Deze methode is een visie op, hoe onze systemische drie-eenheid van ziel, lichaam en geest ofwel de mens, zich in het dagelijks leven ontwikkeld vanaf het moment van conceptie tot de dood. En hoe wij d.m.v. onze systemische drie-eenheid in constante wederkerige interactie zijn met onszelf, de mensen en wereld om ons heen via onze (innerlijke) lichaamstaal.

De essentie is dat wij ons vanuit de beweging van de ziel, via het lichaam gewaar worden, voordat we het vanuit de geest bewust kunnen toepassen. Dit is een vanzelf zwijgend proces waarvan de meerderheid van de mensheid zich niet meer gewaar is, laat staan bewust is.

Het werken met ILS/EBL stimuleert en hersteld de eigen ontwikkeling van dit vanzelf zwijgende systeem.

leesmeer