Deze methode is een visie op, hoe onze systemische drie-eenheid van ziel, lichaam en geest ofwel de mens, zich in het dagelijks leven ontwikkeld vanaf het moment van conceptie tot de dood. En hoe wij d.m.v. onze systemische drie-eenheid in constante wederkerige interactie zijn met onszelf, de mensen en wereld om ons heen via onze (innerlijke) lichaamstaal.

De essentie is dat wij ons vanuit de beweging van de ziel, via het lichaam gewaar worden, voordat we het vanuit de geest bewust kunnen toepassen. Dit is een vanzelf zwijgend proces waarvan de meerderheid van de mensheid zich niet meer gewaar is, laat staan bewust is.

Het werken met ILS/EBL stimuleert en hersteld de eigen ontwikkeling van dit vanzelf zwijgende systeem.

We zijn als mensheid zover afgekeerd van de verbinding met onze ziel, dat onze systemische drie-eenheid zich niet meer vanzelf sprekend ontwikkeld. Dit heeft ernstige gevolgen voor de manier waarop wij individueel, als gemeenschap en wereldbevolking met elkaar omgaan.

We zijn niet meer instaat om open en fatsoenlijk met de mensen en wereld om ons heen te communiceren. Onder andere de grote toename van zogenoemde contact stoornissen als b.v. AS stoornissen en ADHD is hier een direct gevolg van. Ook de vele familie ruzies, gezins- en relatie problemen zijn hier een direct gevolg van. Maar ook op grotere schaal zien we deze gevolgen toenemen, denk maar aan b.v. oorlogen, etc.

Het bezig zijn -/ werken met ILS/EBL her-innerd ons aan het gevoel van oneindige mogelijkheden waar we als kind mee geboren zijn en!

terug