Informatie opnames documentaire systeemopstellingen.

Zoals eerder aangekondigd zullen Wilmy en ik samen met Ralf Silvius op 28 maart en 25 april filmopnames maken tijdens de workshop systeemopstellingen.

Wilmy en ik lopen al langere tijd rond met plannen om onze manier van werken met opstellingen te filmen. In de praktijk merken we vaak dat het lastig is om in woorden over te brengen wat een opstelling precies is. Energetisch werk is lastig uit te leggen in woorden maar wel iets beter in beeld. Dus gaan we met deze film een poging wagen. Zodat we naast woord ook beeld hebben om meer inzicht te geven in opstellingen en onze eigen werkwijze.

De opzet van de dagen is als volgt:

Beide dagen zullen zoveel mogelijk hun ‘normale gang van zaken’ hebben. 

Na een korte introductie over systeemopstellingen starten we met de eerste opstelling. Na afloop van de opstelling zullen de vraagsteller en (een aantal) representanten worden geïnterviewd door Ralf. Delen van de opstellingen en delen van de interviews zullen worden gebruikt voor de film.

Niet alle opstellingen van die dag worden gefilmd. We zullen afwisselend een opstelling wel/niet filmen. Zodat na afloop van een gefilmde opstelling de interviews met de representanten/vraagsteller kunnen plaatsvinden. Ondertussen zal dan de volgende opstelling (ongefilmd) plaatsvinden.

Na een eerste montage van de film zal er een screening plaatsvinden voor degene die aan (een van) beide opname dagen hebben deelgenomen en hier interesse in hebben. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met datgene wat in beeld wordt gebracht. Maar we willen iedereen vooraf de gelegenheid bieden om een informed consent te geven. 

Wanneer je interesse hebt om tijdens (een van deze) dagen aanwezig te zijn als representant of vraagsteller dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden. Er zijn nog enkele plekken vrij.

Mocht je vragen hebben, mail gerust naar een van onderstaande mailadressen.

jssaris@gmail.com / praktijk@wilmyseykens.nl

Vul licht,

Jeroen Saris en Wilmy Seykens