Leerweg-folderDe opleiding van de Leerweg omvat een basisjaar, een vervolgjaar en twee module-jaren. Het basisjaar bestaat uit een serie lessen waarbij onder andere ingegaan wordt op aura, chakra’s, karma, reïncarnatie, Bachremedies en hooggevoeligheid.

Per bijeenkomst komt een bepaald onderwerp aan bod, bijvoorbeeld chakra’s. Dit benaderen we theoretisch: ‘Welke chakra’s zijn er en waar staan ze voor?’ En praktisch, in de vorm van oefeningen en behandelingen: Je leert om je zonnevlecht-chakra te voelen en een aardebehandeling te doen.

We werken in kleine groepen en geven intensieve begeleiding. De opleiding biedt de mogelijkheid om een groeiproces aan te gaan. Per onderwerp kun je kijken naar: ‘Wat betekent dit voor mijzelf?’, ‘Wat betekent dit voor mijn contacten met anderen?’ en ‘Wat betekent dit voor mijn leven?’. Zo kan het een plek krijgen in je leven. Dat kan wat betekenen voor de contacten die je hebt, voor de keuzes die je maakt, maar je kunt er ook therapeutisch mee werken.

Beoordeling door de docenten vindt plaats door middel van de doorlopende intensieve begeleiding van ieders proces. Halverwege het jaar is er een persoonlijk gesprek, waarin wordt gekeken waar je staat en hoe je proces verloopt.

Voorop staat dat het aardse en het werken in het hier en nu noodzaak zijn naast energetisch werk en kosmische kennis. Deze kennis moet hanteerbaar, werkbaar en te begrijpen zijn binnen onze tijdsgeest en maatschappij. Als afsluiting ontvang je een certificaat.