cwb-chakrasChakra betekent in het sanskriet ‘wiel’ of ‘schijf’, de chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.

Door de rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de omgeving.

Als een chakra niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, ontstaat een disbalans tussen de chakra’s onderling die tot klachten/problemen leiden.

Chakra’s hebben hun eigen energietrilling, door de chakra’s bloot te stellen aan energie trillingen kunnen we blokkades opheffen.

Deze manier van werken geeft ruimte en energie voor de ontwikkeling van de systemische drie-eenheid

leesmeer