cwb-chakras

Chakra betekent in het sanskriet ‘wiel’ of ‘schijf’, de chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen.

Door de rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de omgeving.

Als een chakra niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, ontstaat een disbalans tussen de chakra’s onderling die tot klachten/problemen leiden.

Chakra’s hebben hun eigen energietrilling, door de chakra’s bloot te stellen aan energie trillingen kunnen we blokkades opheffen.

Deze manier van werken geeft ruimte en energie voor de ontwikkeling van de systemische drie-eenheid

Zodra in onze chakra’ s frequenties binnenstromen die hoger en zuiverder zijn dan hun niveau op dat moment, beginnen ze sneller te trillen waardoor de langzamere frequenties van de blokkades zich stapsgewijs oplossen. Nieuwe inzichten en levenservaringen kunnen door de chakra,s worden opgenomen, het is alsof er een frisse bries door onze ziel, lichaam en geest waait.

De instromende Prana laadt de ziel en het energetisch systeem op, en voedt daarmee op zijn beurt het lichaam en de geest. In dit proces van zuivering kunnen de opgekropte energieën vrijkomen, treden hun inhouden nog eenmaal in ons bewustzijn binnen. Daarbij kunnen we opnieuw dezelfde ervaringen doormaken die de blokkades veroorzaakt hadden: onze angsten,woede of pijn etc.

Het werken met chakra`s leidt tot onvermoed diepe psychische en lichamelijk processen die tot genezing kunnen leiden. Er zijn in onze wereld blijkbaar heel andere krachten werkzaam dan ons op school is geleerd, dat moet zelfs een nuchter ingesteld mens toegeven!

Het bestaan van chakra’s is in landen als Japan, China en India al eeuwen bekend, maar hier in het Westen wordt pas sinds enkele jaren met chakra’s gewerkt. De chakra’s zijn de energiecentra die de energie -die door het menselijk lichaam stroomt- opvangen, opslaan en verdelen. Dit doen zij via meridianen of nadi’s, de energiekanalen van het lichaam.

terug